Pentax

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX INOX 80/60

PENTAX INOX 80/60 Máy Bơm Nước Pentax Inox 80/60 thuộc dòng Bơm Chân Không với phần Đầu Inox của hãn..

5.470.000 Trước thuế: 5.470.000

PENTAX INOX 100/60

PENTAX INOX 100/60 Máy Bơm Nước Pentax Inox 100/60 thuộc dòng Bơm Chân Không với phần Đầu Inox của h..

5.900.000 Trước thuế: 5.900.000

PENTAX INOX 100/62

PENTAX INOX 100/62 Máy Bơm Nước Pentax Inox 100/62 thuộc dòng Bơm Chân Không với phần Đầu Inox của h..

6.450.000 Trước thuế: 6.450.000

PENTAX INOXT 100/62

PENTAX INOXT 100/62 Máy Bơm Nước Pentax INOXT 100/62 thuộc dòng Bơm Chân Không với phần Đầu Inox của..

6.450.000 Trước thuế: 6.450.000

PENTAX MPXT 120/5

Máy Bơm Đầu Inox Pentax MPXT 120/5 1,2HP 0,88KW 3pha Pentax MPXT 120/5 là một model trong dòng Má..

6.600.000 Trước thuế: 6.600.000

PENTAX WINNER 100M

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 100M 1,0HP 0,75KW Pentax Winner 100M là một model trong dòng Máy Bơm..

9.920.000 Trước thuế: 9.920.000

PENTAX WINNER 100T

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 100T 1,0HP 0,75KW 3pha Pentax Winner 100T là một model trong dòng Má..

9.920.000 Trước thuế: 9.920.000

PENTAX WINNER 150M

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 150M 1,5HP 1,1KW Pentax Winner 150M là một model trong dòng Máy Bơm ..

10.720.000 Trước thuế: 10.720.000

PENTAX WINNER 150T

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 150T 1,5HP 1,1KW 3pha Pentax Winner 150T là một model trong dòng Máy..

10.720.000 Trước thuế: 10.720.000

PENTAX WINNER 200M

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 200M 2,0HP 1,5KW Pentax Winner 200M là một model trong dòng Máy Bơm ..

12.640.000 Trước thuế: 12.640.000