Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX CMT 550

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CMT 550 Máy Bơm Nước Pentax CMT 550 thuộc dòng Bơm Ly Tâm của Pentax Italy. Máy ..

15.210.000 Trước Thuế: 15.210.000

PENTAX CAB 150

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CAB 150 Máy Bơm Nước Pentax CAB 150 là loại Bơm Họng Súng thuộc dòng bơm Bơm Châ..

8.950.000 Trước Thuế: 8.950.000

PENTAX CAB 200

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CAB 200 Máy Bơm Nước Pentax CAB 200 là loại Bơm Họng Súng thuộc dòng bơm Bơm Châ..

9.000.000 Trước Thuế: 9.000.000

PENTAX CABT 200

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CABT 200 Máy Bơm Nước Pentax CABT 200 là loại Bơm Họng Súng thuộc dòng bơm Bơm C..

9.000.000 Trước Thuế: 9.000.000

PENTAX CABT 300

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CABT 300 Máy Bơm Nước Pentax CABT 300 là loại Bơm Họng Súng thuộc dòng bơm Bơm C..

10.200.000 Trước Thuế: 10.200.000

PENTAX CBT 600

Máy Bơm Nước Ly Tâm 2 Tầng Cánh Pentax CBT 600 5,5HP 4KWPentax CBT 600 thuộc dòng Máy Bơm Nước Ly ..

16.760.000 Trước Thuế: 16.760.000

PENTAX CBT 800

Máy Bơm Nước Ly Tâm 2 Tầng Cánh Pentax CBT 800 7,5HP 5,5KWPentax CBT 800 thuộc dòng Máy Bơm Nước L..

26.500.000 Trước Thuế: 26.500.000