Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX U5V-200/7T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U5V-200/7T 2HP 1,5KW Pe..

12.620.000 Trước Thuế: 12.620.000

PENTAX U5V-300/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U5V-300/10T 3HP 2,2KW P..

14.670.000 Trước Thuế: 14.670.000

PENTAX U7V-350/7T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-350/7T 3,5HP 2,6KW ..

15.000.000 Trước Thuế: 15.000.000

PENTAX U7V-300/6T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-300/6T 3HP 2,2KW Pe..

13.500.000 Trước Thuế: 13.500.000

PENTAX U7SV-300/6T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-300/6T 3HP 2,2KW Pent..

21.500.000 Trước Thuế: 21.500.000

PENTAX U7V-400/8T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-400/8T 4HP 3KW Pent..

17.310.000 Trước Thuế: 17.310.000

PENTAX U7SV-400/8T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-400/8T 4HP 3KW Pentax..

28.340.000 Trước Thuế: 28.340.000

PENTAX U7V-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-550/10T 5,5HP 4KW P..

22.710.000 Trước Thuế: 22.710.000

PENTAX U7SV-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-550/10T 5,5HP 4KW Pen..

32.750.000 Trước Thuế: 32.750.000

PENTAX U9V-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U9V-550/10T 5,5HP 4KW P..

23.000.000 Trước Thuế: 23.000.000

PENTAX U18V-750/8T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U18V-750/8T 7,5HP 5,5KW ..

27.500.000 Trước Thuế: 27.500.000

PENTAX U18V-900/9T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U18V-900/9T 9HP 6,6KW P..

29.500.000 Trước Thuế: 29.500.000

PENTAX U18LG-1000/11T

Máy Bơm Trục Đứng Pentax U18LG-1000/11T 10HP 7,5KW Pentax U18..

39.500.000 Trước Thuế: 39.500.000

PENTAX U18LG-920/10T

Máy Bơm Trục Đứng Pentax U18LG-920/10T 9,2HP 6,8KW Pentax U18..

37.200.000 Trước Thuế: 37.200.000

PENTAX U3SLG-350/14T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U3SLG-350/14T 3,5HP 2,6KW ..

44.090.000 Trước Thuế: 44.090.000

PENTAX U3SLG-400/18T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U3SLG-400/18T 4HP 3KW Pent..

48.120.000 Trước Thuế: 48.120.000