Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DP 40G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DP 40G Thân Nhựa 200WPentax DP 40G là model nhỏ nhất trong dòng Máy Bơm N..

4.800.000 Trước Thuế: 4.800.000

PENTAX DP 60G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DP 60G Thân Nhựa 200WPentax DP 60G là model nhỏ nhất trong dòng Máy Bơm N..

5.600.000 Trước Thuế: 5.600.000

PENTAX DP 80G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DP 80G Thân Nhựa 200WPentax DP 80G là model nhỏ nhất trong dòng Máy Bơm N..

6.700.000 Trước Thuế: 6.700.000

PENTAX DP 100G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DP 100G Thân Nhựa 1050WPentax DP 100G là model nhỏ nhất trong dòng Máy Bơ..

6.900.000 Trước Thuế: 6.900.000

PENTAX DX 80/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DX 80/2 G Thân Inox 1050W Pentax DX 80/2 G là model nhỏ nhất trong dòng ..

8.200.000 Trước Thuế: 8.200.000

PENTAX DXT 80/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DXT 80/2 Thân Inox 1050W Pentax DXT 80/2 là model nhỏ nhất trong dòng Má..

8.600.000 Trước Thuế: 8.600.000

PENTAX DX 100/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DX 100/2 G Thân Inox 1350W Pentax DX 100/2 G là model nhỏ nhất trong dòn..

8.590.000 Trước Thuế: 8.590.000

PENTAX DXT 100/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DXT 100/2 Thân Inox 1350W Pentax DXT 100/2 là model nhỏ nhất trong dòng ..

8.770.000 Trước Thuế: 8.770.000

PENTAX DB 100G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DB 100G 1350W Pentax DB 100G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải c..

9.200.000 Trước Thuế: 9.200.000

PENTAX DBT 100

Máy Bơm Nước Thải Pentax DBT 100 1350W 3pha Pentax DBT 100 là một model trong dòng Máy Bơm Nước T..

9.600.000 Trước Thuế: 9.600.000