Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX U5S-120/4T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-120/4T 1,2HP 900W 3pha Pentax U5S-120/4T Máy Bơm ..

11.430.000 Trước Thuế: 11.430.000

PENTAX U5S-150/5

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-150/5 1,5HP 1,1W 1pha Pentax U5S-150/5 Máy Bơm Ly..

12.840.000 Trước Thuế: 12.840.000

PENTAX U5S-150/5T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-150/5T 1,5HP 1,1W 3pha Pentax U5S-150/5T Máy Bơm ..

12.840.000 Trước Thuế: 12.840.000

PENTAX U5S-200/7

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-200/7 2HP 1,5W 1pha Pentax U5S-200/7 Máy Bơm Ly T..

14.280.000 Trước Thuế: 14.280.000

PENTAX U5S-200/7T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-200/7T 2HP 1,5W 3pha Pentax U5S-200/7T Máy Bơm Ly..

14.280.000 Trước Thuế: 14.280.000

PENTAX U7S-120/3T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U7S-120/3T 1,2HP 900W 3pha Pentax U7S-120/3T Máy Bơm ..

9.100.000 Trước Thuế: 9.100.000

PENTAX U9S-150/3T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U9S-150/3T 1,5HP 1,1KW 3pha Pentax U9S-150/3T Máy Bơm..

14.840.000 Trước Thuế: 14.840.000

PENTAX MSVA 4/7,5

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVA 4/7,5 10HP 7,5KW Pentax MSVA 4/7,5 thuộc dòng Máy Bơm ..

66.400.000 Trước Thuế: 66.400.000

PENTAX MSHA 4/7,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 4/7,5 10HP 7,5KW Pentax MSHA 4/7,5 thuộc dòng Máy Bơm..

66.000.000 Trước Thuế: 66.000.000

PENTAX MSVA 5/9,2

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVA 5/9,2 12,5HP 9,2KW Pentax MSVA 5/9,2 thuộc dòng Máy Bơ..

68.000.000 Trước Thuế: 68.000.000