Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX U3S-90/4T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U3S-90/4T 0,9HP 660W..

9.000.000 Trước Thuế: 9.000.000

PENTAX U3S-100/5

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U3S-100/5 1HP 750W 1..

10.200.000 Trước Thuế: 10.200.000

PENTAX U3S-100/5T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U3S-100/5T 1HP 750W ..

10.200.000 Trước Thuế: 10.200.000

PENTAX U5S-120/4

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-120/4 1,2HP 900W..

11.430.000 Trước Thuế: 11.430.000

PENTAX U5S-120/4T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-120/4T 1,2HP 900..

11.430.000 Trước Thuế: 11.430.000

PENTAX U5S-150/5

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-150/5 1,5HP 1,1W..

13.000.000 Trước Thuế: 13.000.000

PENTAX U5S-150/5T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-150/5T 1,5HP 1,1..

13.000.000 Trước Thuế: 13.000.000

PENTAX U5S-200/7

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-200/7 2HP 1,5W 1..

16.000.000 Trước Thuế: 16.000.000

PENTAX U5S-200/7T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U5S-200/7T 2HP 1,5W ..

15.850.000 Trước Thuế: 15.850.000

PENTAX U7S-120/3T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U7S-120/3T 1,2HP 900..

9.100.000 Trước Thuế: 9.100.000

PENTAX U9S-150/3T

Máy Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh Đầu Inox Pentax U9S-150/3T 1,5HP 1,1..

14.840.000 Trước Thuế: 14.840.000

PENTAX MSVA 4/7,5

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVA 4/7,5 10HP 7,5KW P..

67.000.000 Trước Thuế: 67.000.000

PENTAX MSHA 4/7,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 4/7,5 10HP 7,5KW ..

66.500.000 Trước Thuế: 66.500.000

PENTAX MSVA 5/9,2

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVA 5/9,2 12,5HP 9,2KW ..

71.400.000 Trước Thuế: 71.400.000

PENTAX MSHA 5/9,2

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 5/9,2 12,5HP 9,2KW ..

70.900.000 Trước Thuế: 70.900.000

PENTAX MSVA 6/11

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVA 6/11 15HP 11KW Pen..

75.800.000 Trước Thuế: 75.800.000