Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX MSHC 3/18,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 3/18,5 25HP 18,5KW ..

104.200.000 Trước Thuế: 104.200.000

PENTAX MSVC 4R1/22

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVC 4R1/22 30HP 22KW P..

119.000.000 Trước Thuế: 119.000.000

PENTAX MSVC 5/30

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVC 5/30 40HP 30KW Pen..

156.000.000 Trước Thuế: 156.000.000

PENTAX MSVC 6/37

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVC 6/37 50HP 37KW Pen..

164.380.000 Trước Thuế: 164.380.000

PENTAX MSHC 4R1/22

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 4R1/22 30HP 22KW ..

118.200.000 Trước Thuế: 118.200.000

PENTAX MSHC 5/30

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 5/30 40HP 30KW Pe..

155.000.000 Trước Thuế: 155.000.000

PENTAX MSHC 6/37

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37 50HP 37KW Pe..

163.800.000 Trước Thuế: 163.800.000

PENTAX MSVD 2/15

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 2/15 20HP 15KW Pen..

85.500.000 Trước Thuế: 85.500.000

PENTAX MSHD 2/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHD 2/15 20HP 15KW Pe..

84.500.000 Trước Thuế: 84.500.000

PENTAX MSVD 3R/18,5

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 3R/18,5 25HP 18,5KW ..

104.800.000 Trước Thuế: 104.800.000

PENTAX MSHD 3R/18,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHD 3R/18,5 25HP 18,5KW ..

104.000.000 Trước Thuế: 104.000.000

PENTAX MSVD 3/22

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 3/22 30HP 22KW Pen..

115.800.000 Trước Thuế: 115.800.000

PENTAX MSHD 3/22

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHD 3/22 30HP 22KW Pe..

115.000.000 Trước Thuế: 115.000.000

PENTAX MSVD 4/30

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 4/30 40HP 30KW Pen..

152.000.000 Trước Thuế: 152.000.000

PENTAX MSVD 5/37

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 5/37 50HP 37KW Pen..

160.130.000 Trước Thuế: 160.130.000