Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX MSHD 2/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHD 2/15 20HP 15KW Pentax MSHD 2/15 thuộc dòng Máy Bơm Ly..

84.300.000 Trước Thuế: 84.300.000

PENTAX MSVD 3R/18,5

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 3R/18,5 25HP 18,5KW Pentax MSVD 3R/18,5 thuộc dòng Máy..

104.000.000 Trước Thuế: 104.000.000

PENTAX MSHD 3R/18,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHD 3R/18,5 25HP 18,5KW Pentax MSHD 3R/18,5 thuộc dòng Má..

103.450.000 Trước Thuế: 103.450.000

PENTAX MSVD 3/22

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 3/22 30HP 22KW Pentax MSVD 3/22 thuộc dòng Máy Bơm Trụ..

115.760.000 Trước Thuế: 115.760.000

PENTAX MSHD 3/22

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHD 3/22 30HP 22KW Pentax MSHD 3/22 thuộc dòng Máy Bơm Ly..

115.000.000 Trước Thuế: 115.000.000

PENTAX MSVD 4/30

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 4/30 40HP 30KW Pentax MSVD 4/30 thuộc dòng Máy Bơm Trụ..

148.400.000 Trước Thuế: 148.400.000

PENTAX MSVD 5/37

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax MSVD 5/37 50HP 37KW Pentax MSVD 5/37 thuộc dòng Máy Bơm Trụ..

152.500.000 Trước Thuế: 152.500.000