Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DB 150G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DB 150G 1700W Pentax DB 150G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải c..

9.100.000 Trước Thuế: 9.100.000

PENTAX DBT 150

Máy Bơm Nước Thải Pentax DBT 150 1700W 3pha Pentax DBT 150 là một model trong dòng Máy Bơm Nước T..

9.250.000 Trước Thuế: 9.250.000

PENTAX DG 80/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DG 80/2G 1050W Pentax DG 80/2G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải..

7.270.000 Trước Thuế: 7.270.000

PENTAX DGT 80/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DGT 80/2 1050W Pentax DGT 80/2 là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải..

7.500.000 Trước Thuế: 7.500.000

PENTAX DG 100/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DG 100/2 G 1350W Pentax DG 100/2 G là một model trong dòng Máy Bơm Nước ..

7.770.000 Trước Thuế: 7.770.000

PENTAX DGT 100/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DGT 100/2 1350W Pentax DGT 100/2 là một model trong dòng Máy Bơm Nước Th..

7.900.000 Trước Thuế: 7.900.000

PENTAX DH 100G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DH 100G 1,8HP 1370WPentax DH 100G thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

8.210.000 Trước Thuế: 8.210.000

PENTAX DHT 100

Máy Bơm Nước Thải Pentax DHT 100 1,8HP 1370WPentax DHT 100 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

8.300.000 Trước Thuế: 8.300.000

PENTAX DH 80G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DH 80G 1,3HP 980WPentax DH 80G thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax It..

7.940.000 Trước Thuế: 7.940.000

PENTAX DHT 80

Máy Bơm Nước Thải Pentax DHT 80 1,3HP 980WPentax DHT 80 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax It..

8.000.000 Trước Thuế: 8.000.000