Pentax

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX INOX 80/60

PENTAX INOX 80/60 Máy Bơm Nước Pentax Inox 80/60 thuộc dòng Bơm ..

5.700.000 Trước Thuế: 5.700.000

PENTAX INOX 100/60

PENTAX INOX 100/60 Máy Bơm Nước Pentax Inox 100/60 thuộc dòng Bơ..

6.200.000 Trước Thuế: 6.200.000

PENTAX INOX 100/62

PENTAX INOX 100/62 Máy Bơm Nước Pentax Inox 100/62 thuộc dòng Bơ..

6.700.000 Trước Thuế: 6.700.000

PENTAX INOXT 100/62

PENTAX INOXT 100/62 Máy Bơm Nước Pentax INOXT 100/62 thuộc dòng ..

6.700.000 Trước Thuế: 6.700.000

PENTAX MPXT 120/5

Máy Bơm Đầu Inox Pentax MPXT 120/5 1,2HP 0,88KW 3pha Pentax M..

6.850.000 Trước Thuế: 6.850.000

PENTAX WINNER 100M

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 100M 1,0HP 0,75KW Pentax Winner ..

11.200.000 Trước Thuế: 11.200.000

PENTAX WINNER 100T

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 100T 1,0HP 0,75KW 3pha Pentax Wi..

11.200.000 Trước Thuế: 11.200.000

PENTAX WINNER 150M

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 150M 1,5HP 1,1KW Pentax Winner 1..

12.200.000 Trước Thuế: 12.200.000

PENTAX WINNER 150T

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 150T 1,5HP 1,1KW 3pha Pentax Win..

12.200.000 Trước Thuế: 12.200.000

PENTAX WINNER 200M

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 200M 2,0HP 1,5KW Pentax Winner 2..

14.200.000 Trước Thuế: 14.200.000

PENTAX WINNER 200T

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 200T 2,0HP 1,5KW 3pha Pentax Win..

14.200.000 Trước Thuế: 14.200.000

PENTAX WINNER 300M

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 300M 3,0HP 2,2KW Pentax Winner 3..

16.800.000 Trước Thuế: 16.800.000

PENTAX WINNER 300T

Máy Bơm Bể Bơi Pentax Winner 300T 3,0HP 2,2KW 3pha Pentax Win..

16.800.000 Trước Thuế: 16.800.000

PENTAX CR 100

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CR 100 Máy Bơm Nước Pentax CR 100 thuộc dòng..

4.500.000 Trước Thuế: 4.500.000

PENTAX CRT 100

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CRT 100 Máy Bơm Nước Pentax CRT 100 thuộc dò..

4.500.000 Trước Thuế: 4.500.000

PENTAX CP 45

Máy Bơm Cao Áp Pentax CP 45 0,5HP 0,37KW Pentax CP 45 là một ..

2.780.000 Trước Thuế: 2.780.000