MÁY BƠM NƯỚC THẢI PENTAX CÓ CẮT RÁC


..............

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DTRT 150

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 150 Có Cánh Cắt 1,5HP 1,1KWPenta..

22.050.000
Trước thuế: 22.050.000

PENTAX DTRT 200

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 200 Có Cánh Cắt 2HP 1,5KWPentax ..

22.370.000
Trước thuế: 22.370.000

PENTAX DTRT 300

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 300 Có Cánh Cắt 3HP 2,2KWPentax ..

23.100.000
Trước thuế: 23.100.000

PENTAX DTRT 400

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 400 Có Cánh Cắt 4HP 3,0WPentax D..

36.000.000
Trước thuế: 36.000.000

PENTAX DTRT 550

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 550 Có Cánh Cắt 5,5HP 4,0WPentax..

37.000.000
Trước thuế: 37.000.000

PENTAX DTRT 750

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 750 Có Cánh Cắt 7,5HP 5,5WPentax..

49.200.000
Trước thuế: 49.200.000

PENTAX DTRT 1000

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 1000 Có Cánh Cắt 10HP 7,5WPentax..

54.500.000
Trước thuế: 54.500.000