MÁY BƠM TĂNG ÁP PENTAX


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX PM 45(A) + 24L

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX PM 45A..

4.850.000
Trước thuế: 4.850.000

PENTAX CABT 200 + EPIC

Máy Bơm Biến Tần Pentax CABT 200 EPIC 2HP 1,5KW Pentax CABT 200 EPIC là sự kết hợp của máy bơm Pe..

20.900.000
Trước thuế: 20.900.000

PENTAX CAMT 100 + EPIC

Máy Bơm Biến Tần Pentax CAMT 100 EPIC 1HP 0,75KW Pentax CAMT 100 EPIC là sự kết hợp của máy bơm P..

20.500.000
Trước thuế: 20.500.000

PENTAX INOXT 100/62 + EPIC

Máy Bơm Biến Tần Pentax INOXT 100/62 EPIC 1HP 0,75KW Pentax INOXT 100/62 EPIC là sự kết hợp của m..

21.300.000
Trước thuế: 21.300.000

PENTAX CMT 100 + EPIC

Máy Bơm Biến Tần Pentax CMT 100 EPIC 1HP 0,75KW Pentax CMT 100 EPIC là sự kết hợp của máy bơm Pen..

20.100.000
Trước thuế: 20.100.000

PENTAX CMT 164 + EPIC

Máy Bơm Biến Tần Pentax CMT 164 EPIC 1,5HP 1,1KW Pentax CMT 164 EPIC là sự kết hợp của máy bơm Pe..

20.700.000
Trước thuế: 20.700.000