MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX


..............

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX U7SV-300/6T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-300/6T 3HP 2,2KW Pent..

21.500.000
Trước thuế: 21.500.000

PENTAX U7SV-400/8T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-400/8T 4HP 3KW Pentax..

28.340.000
Trước thuế: 28.340.000

PENTAX U7SV-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-550/10T 5,5HP 4KW Pen..

32.750.000
Trước thuế: 32.750.000

PENTAX U3SLG-350/14T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U3SLG-350/14T 3,5HP 2,6KW ..

44.090.000
Trước thuế: 44.090.000

PENTAX U3SLG-400/18T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U3SLG-400/18T 4HP 3KW Pent..

48.120.000
Trước thuế: 48.120.000

PENTAX U5SLG 400/14T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-400/14T 4HP 3KW Pent..

44.150.000
Trước thuế: 44.150.000

PENTAX U5SLG-450/16T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-450/16T 4,5HP 3,3KW ..

46.950.000
Trước thuế: 46.950.000

PENTAX U5SLG-550/18T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-550/18T 5,5HP 4KW Pe..

49.260.000
Trước thuế: 49.260.000

PENTAX U5SLG-600/20T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-600/20T 6HP 4,4KW Pe..

51.200.000
Trước thuế: 51.200.000

PENTAX U7SLG-750/12T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-750/12T 7,5HP 5,5KW ..

49.290.000
Trước thuế: 49.290.000

PENTAX U7SLG-800/14T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-800/14T 8HP 5,9KW Pe..

50.810.000
Trước thuế: 50.810.000

PENTAX U7SLG-900/16T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-900/16T 9HP 6,6KW Pe..

54.570.000
Trước thuế: 54.570.000

PENTAX U7SLG-950/18T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-950/18T 9,5HP 7KW Pe..

59.010.000
Trước thuế: 59.010.000

PENTAX U7SLG-1000/20T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-1000/20T 10HP 7,5KW ..

60.540.000
Trước thuế: 60.540.000

PENTAX U9SLG-750/12T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U9SLG-750/12T 7,5HP 5,5KW ..

50.490.000
Trước thuế: 50.490.000

PENTAX U9SLG-800/14T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U9SLG-800/14T 7,5HP 5,5KW ..

54.620.000
Trước thuế: 54.620.000