Menu
Your Cart

Cánh Inox

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX


Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-300/6T 3HP 2,2KW Pentax U7SV-300/6T Máy Bơm Trục Đứng Cán..
26.660.000
Trước thuế:26.660.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-400/8T 4HP 3KW Pentax U7SV-400/8T Máy Bơm Trục Đứng Cánh ..
35.140.000
Trước thuế:35.140.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-550/10T 5,5HP 4KW Pentax U7SV-550/10T Máy Bơm Trục Đứng C..
40.600.000
Trước thuế:40.600.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U3SLG-350/14T 3,5HP 2,6KW Pentax U3SLG-350/14T Máy Bơm Trục Đứ..
46.390.000
Trước thuế:46.390.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U3SLG-400/18T 4HP 3KW Pentax U3SLG-400/18T Máy Bơm Trục Đứng C..
50.700.000
Trước thuế:50.700.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-400/14T 4HP 3KW Pentax U5SLG-400/14T Máy Bơm Trục Đứng C..
46.500.000
Trước thuế:46.500.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-450/16T 4,5HP 3,3KW Pentax U5SLG-450/16T Máy Bơm Trục Đứ..
49.420.000
Trước thuế:49.420.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-550/18T 5,5HP 4KW Pentax U5SLG-550/18T Máy Bơm Trục Đứng..
59.560.000
Trước thuế:59.560.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-600/20T 6HP 4,4KW Pentax U5SLG-600/20T Máy Bơm Trục Đứng..
61.860.000
Trước thuế:61.860.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-750/12T 7,5HP 5,5KW Pentax U7SLG-750/12T Máy Bơm Trục Đứ..
59.610.000
Trước thuế:59.610.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-800/14T 8HP 5,9KW Pentax U7SLG-800/14T Máy Bơm Trục Đứng..
61.510.000
Trước thuế:61.510.000
Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-900/16T 9HP 6,6KW Pentax U7SLG-900/16T Máy Bơm Trục Đứng..
66.000.000
Trước thuế:66.000.000
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 19 (2 Trang)