MÁY BƠM NƯỚC THẢI PENTAX THÂN GANG


..............

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DMT 160

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 160 1,5HP 1,1KWPentax DMT 160 thu..

21.150.000
Trước thuế: 21.150.000

PENTAX DMT 210

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 210 2HP 1,5KWPentax DMT 210 thuộc..

21.700.000
Trước thuế: 21.700.000

PENTAX DMT 310

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 310 3HP 2,2KWPentax DMT 310 thuộc..

22.500.000
Trước thuế: 22.500.000

PENTAX DMT 410

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 410 4HP 3KWPentax DMT 410 thuộc d..

31.600.000
Trước thuế: 31.600.000

PENTAX DMT 560

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 560 5,5HP 4KWPentax DMT 560 thuộc..

32.500.000
Trước thuế: 32.500.000

PENTAX DMT 400-4

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 400-4 4HP 3KWPentax DMT 400-4 thu..

34.500.000
Trước thuế: 34.500.000

PENTAX DMT 750-4

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 750-4 7,5HP 5,5KWPentax DMT 750-4..

49.500.000
Trước thuế: 49.500.000

PENTAX DMT 1000

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 1000 10HP 7,5KWPentax DMT 1000 th..

52.000.000
Trước thuế: 52.000.000

PENTAX DCT 160

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 160 1,5HP 1,1KWPentax DCT 160 thu..

20.370.000
Trước thuế: 20.370.000

PENTAX DCT 210

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 210 2HP 1,5KWPentax DCT 210 thuộc..

20.900.000
Trước thuế: 20.900.000

PENTAX DCT 310

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 310 3HP 2,2KWPentax DCT 310 thuộc..

21.900.000
Trước thuế: 21.900.000

PENTAX DCT 410

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 410 4HP 3KWPentax DCT 410 thuộc d..

34.000.000
Trước thuế: 34.000.000

PENTAX DCT 560

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 560 5,5HP 4KWPentax DCT 560 thuộc..

35.000.000
Trước thuế: 35.000.000

PENTAX DCT 750

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 750 7,5HP 5,5WPentax DCT 750 thuộ..

47.500.000
Trước thuế: 47.500.000

PENTAX DCT 1000

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 1000 10HP 7,5WPentax DCT 1000 thu..

53.000.000
Trước thuế: 53.000.000