Menu
Your Cart

Cánh Đồng

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH ĐỒNG


Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 4/7,5 10HP 7,5KW Pentax MSHA 4/7,5 thuộc dòng Máy Bơm..
75.340.000
Trước thuế:75.340.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 5/9,2 12,5HP 9,2KW Pentax MSHA 5/9,2 thuộc dòng Máy B..
100.790.000
Trước thuế:100.790.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 6/11 15HP 11KW Pentax MSHA 6/11 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
103.100.000
Trước thuế:103.100.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 8/15 20HP 15KW Pentax MSHA 8/15 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
123.100.000
Trước thuế:123.100.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 3/11 15HP 11KW Pentax MSHB 3/11 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
88.470.000
Trước thuế:88.470.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 4/15 20HP 15KW Pentax MSHB 4/15 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
104.330.000
Trước thuế:104.330.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 5/18,5 25HP 18,5KW Pentax MSHB 5/18,5 thuộc dòng Máy ..
116.190.000
Trước thuế:116.190.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 6/22 30HP 22KW Pentax MSHB 6/22 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
132.240.000
Trước thuế:132.240.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 2R1/11 15HP 11KW Pentax MSHC 2R1/11 thuộc dòng Máy Bơ..
86.490.000
Trước thuế:86.490.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 3R/15 20HP 15KW Pentax MSHC 3R/15 thuộc dòng Máy Bơm ..
109.500.000
Trước thuế:109.500.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 3/18,5 25HP 18,5KW Pentax MSHC 3/18,5 thuộc dòng Máy ..
115.950.000
Trước thuế:115.950.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 4R1/22 30HP 22KW Pentax MSHC 4R1/22 thuộc dòng Máy Bơ..
135.280.000
Trước thuế:135.280.000
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 17 (2 Trang)