MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH ĐỒNG


..............

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX MSHA 4/7,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 4/7,5 10HP 7,5KW ..

66.500.000
Trước thuế: 66.500.000

PENTAX MSHA 5/9,2

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 5/9,2 12,5HP 9,2KW ..

70.900.000
Trước thuế: 70.900.000

PENTAX MSHA 6/11

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 6/11 15HP 11KW Pe..

75.300.000
Trước thuế: 75.300.000

PENTAX MSHA 8/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 8/15 20HP 15KW Pe..

105.000.000
Trước thuế: 105.000.000

PENTAX MSHB 3/11

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 3/11 15HP 11KW Pe..

70.000.000
Trước thuế: 70.000.000

PENTAX MSHB 4/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 4/15 20HP 15KW Pe..

91.500.000
Trước thuế: 91.500.000

PENTAX MSHB 5/18,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 5/18,5 25HP 18,5KW ..

103.500.000
Trước thuế: 103.500.000

PENTAX MSHB 6/22

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 6/22 30HP 22KW Pe..

112.000.000
Trước thuế: 112.000.000

PENTAX MSHC 2R1/11

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 2R1/11 15HP 11KW ..

65.500.000
Trước thuế: 65.500.000

PENTAX MSHC 3R/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 3R/15 20HP 15KW P..

95.800.000
Trước thuế: 95.800.000

PENTAX MSHC 3/18,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 3/18,5 25HP 18,5KW ..

104.200.000
Trước thuế: 104.200.000

PENTAX MSHC 4R1/22

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 4R1/22 30HP 22KW ..

118.200.000
Trước thuế: 118.200.000

PENTAX MSHC 5/30

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 5/30 40HP 30KW Pe..

155.000.000
Trước thuế: 155.000.000

PENTAX MSHC 6/37

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37 50HP 37KW Pe..

163.800.000
Trước thuế: 163.800.000

PENTAX MSHD 2/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHD 2/15 20HP 15KW Pe..

84.500.000
Trước thuế: 84.500.000

PENTAX MSHD 3R/18,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHD 3R/18,5 25HP 18,5KW ..

104.000.000
Trước thuế: 104.000.000