MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH NHỰA


..............

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX U5V-200/7T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U5V-200/7T 2HP 1,5KW Pe..

12.620.000
Trước thuế: 12.620.000

PENTAX U5V-300/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U5V-300/10T 3HP 2,2KW P..

14.670.000
Trước thuế: 14.670.000

PENTAX U7V-350/7T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-350/7T 3,5HP 2,6KW ..

15.000.000
Trước thuế: 15.000.000

PENTAX U7V-300/6T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-300/6T 3HP 2,2KW Pe..

13.500.000
Trước thuế: 13.500.000

PENTAX U7V-400/8T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-400/8T 4HP 3KW Pent..

17.310.000
Trước thuế: 17.310.000

PENTAX U7V-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-550/10T 5,5HP 4KW P..

22.710.000
Trước thuế: 22.710.000

PENTAX U9V-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U9V-550/10T 5,5HP 4KW P..

23.000.000
Trước thuế: 23.000.000

PENTAX U18V-750/8T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U18V-750/8T 7,5HP 5,5KW ..

27.500.000
Trước thuế: 27.500.000

PENTAX U18V-900/9T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U18V-900/9T 9HP 6,6KW P..

29.500.000
Trước thuế: 29.500.000

PENTAX U18LG-1000/11T

Máy Bơm Trục Đứng Pentax U18LG-1000/11T 10HP 7,5KW Pentax U18..

39.500.000
Trước thuế: 39.500.000

PENTAX U18LG-920/10T

Máy Bơm Trục Đứng Pentax U18LG-920/10T 9,2HP 6,8KW Pentax U18..

37.200.000
Trước thuế: 37.200.000