MÁY BƠM CAO ÁP PENTAX


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX CP 45

Máy Bơm Cao Áp Pentax CP 45 0,5HP 0,37KW Pentax CP 45 là một model trong dòng Máy Bơm Cao Áp của ..

2.650.000
Trước thuế: 2.650.000

PENTAX CP 75

Máy Bơm Cao Áp Pentax CP 75 1,0HP 0,74KW Pentax CP 75 là một model trong dòng Máy Bơm Cao Áp của ..

3.350.000
Trước thuế: 3.350.000

PENTAX CAB 150

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CAB 150 Máy Bơm Nước Pentax CAB 150 là loại Bơm Họng Súng thuộc dòng bơm Bơm Châ..

8.950.000
Trước thuế: 8.950.000

PENTAX CAB 200

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CAB 200 Máy Bơm Nước Pentax CAB 200 là loại Bơm Họng Súng thuộc dòng bơm Bơm Châ..

9.000.000
Trước thuế: 9.000.000

PENTAX CABT 200

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CABT 200 Máy Bơm Nước Pentax CABT 200 là loại Bơm Họng Súng thuộc dòng bơm Bơm C..

9.000.000
Trước thuế: 9.000.000

PENTAX CABT 300

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CABT 300 Máy Bơm Nước Pentax CABT 300 là loại Bơm Họng Súng thuộc dòng bơm Bơm C..

10.200.000
Trước thuế: 10.200.000

PENTAX PM 45

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX PM 45..

3.050.000
Trước thuế: 3.050.000

PENTAX PM 80

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX PM 80..

3.750.000
Trước thuế: 3.750.000