MÁY BƠM CAO ÁP PENTAX


..............

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX CP 45

Máy Bơm Cao Áp Pentax CP 45 0,5HP 0,37KW Pentax CP 45 là một ..

2.780.000
Trước thuế: 2.780.000

PENTAX CP 75

Máy Bơm Cao Áp Pentax CP 75 1,0HP 0,74KW Pentax CP 75 là một ..

3.500.000
Trước thuế: 3.500.000

PENTAX CAB 150

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CAB 150 Máy Bơm Nước Pentax CAB 150 là loại ..

9.400.000
Trước thuế: 9.400.000

PENTAX CAB 200

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CAB 200 Máy Bơm Nước Pentax CAB 200 là loại ..

9.450.000
Trước thuế: 9.450.000

PENTAX CABT 200

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CABT 200 Máy Bơm Nước Pentax CABT 200 là loạ..

9.450.000
Trước thuế: 9.450.000

PENTAX CABT 300

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CABT 300 Máy Bơm Nước Pentax CABT 300 là loạ..

10.700.000
Trước thuế: 10.700.000

PENTAX PM 45

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX PM 45..

3.100.000
Trước thuế: 3.100.000

PENTAX PM 80

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX PM 80..

3.800.000
Trước thuế: 3.800.000