MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 6 INCH


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX 6L 17/13

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 17/13 15HP 11KW Pentax 6L 17/13 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. Pen..

67.740.000
Trước thuế: 67.740.000

PENTAX 6L 17/18

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 17/18 20HP 15KW Pentax 6L 17/18 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. Pen..

71.760.000
Trước thuế: 71.760.000

PENTAX 6L 23/07

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 23/07 7,5HP 5,5KW Pentax 6L 23/07 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. P..

53.840.000
Trước thuế: 53.840.000

PENTAX 6L 23/09

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 23/09 10HP 7,5KW Pentax 6L 23/09 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. Pe..

56.840.000
Trước thuế: 56.840.000

PENTAX 6L 35/04

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 35/04 7,5HP 5,5KW Pentax 6L 35/04 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. P..

54.280.000
Trước thuế: 54.280.000

PENTAX 6L 35/05

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 35/05 10HP 7,5KW Pentax 6L 35/05 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. Pe..

56.590.000
Trước thuế: 56.590.000

PENTAX 6L 35/08

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 35/08 15HP 11KW Pentax 6L 35/08 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. Pen..

65.960.000
Trước thuế: 65.960.000

PENTAX 6L 35/10

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 35/10 20HP 15KW Pentax 6L 35/10 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. Pen..

72.000.000
Trước thuế: 72.000.000

PENTAX 6L 43/09

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 43/09 15HP 11KW Pentax 6L 43/09 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. Pen..

66.000.000
Trước thuế: 66.000.000

PENTAX 6L 43/12

Máy Bơm Hỏa Tiễn Pentax 6L 43/12 20HP 15KW Pentax 6L 43/12 Máy Bơm Hỏa Tiễn của Pentax Italy. Pen..

74.000.000
Trước thuế: 74.000.000