MÁY BƠM NƯỚC THẢI PENTAX CÓ CẮT RÁC


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DTRT 150

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 150 Có Cánh Cắt 1,5HP 1,1KWPentax DTRT 150 thuộc dòng Máy Bơm Nước T..

21.000.000
Trước thuế: 21.000.000

PENTAX DTRT 200

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 200 Có Cánh Cắt 2HP 1,5KWPentax DTRT 200 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thả..

21.300.000
Trước thuế: 21.300.000

PENTAX DTRT 300

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 300 Có Cánh Cắt 3HP 2,2KWPentax DTRT 300 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thả..

22.000.000
Trước thuế: 22.000.000

PENTAX DTRT 400

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 400 Có Cánh Cắt 4HP 3,0WPentax DTRT 400 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải..

34.800.000
Trước thuế: 34.800.000

PENTAX DTRT 550

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 550 Có Cánh Cắt 5,5HP 4,0WPentax DTRT 550 thuộc dòng Máy Bơm Nước Th..

36.110.000
Trước thuế: 36.110.000

PENTAX DTRT 750

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 750 Có Cánh Cắt 7,5HP 5,5WPentax DTRT 750 thuộc dòng Máy Bơm Nước Th..

49.170.000
Trước thuế: 49.170.000

PENTAX DTRT 1000

Máy Bơm Nước Thải Pentax DTRT 1000 Có Cánh Cắt 10HP 7,5WPentax DTRT 1000 thuộc dòng Máy Bơm Nước T..

54.020.000
Trước thuế: 54.020.000