MÁY BƠM NƯỚC THẢI PENTAX THÂN GANG


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DMT 160

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 160 1,5HP 1,1KWPentax DMT 160 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

20.140.000
Trước thuế: 20.140.000

PENTAX DMT 210

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 210 2HP 1,5KWPentax DMT 210 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

20.700.000
Trước thuế: 20.700.000

PENTAX DMT 310

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 310 3HP 2,2KWPentax DMT 310 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

21.600.000
Trước thuế: 21.600.000

PENTAX DMT 410

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 410 4HP 3KWPentax DMT 410 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax Ita..

31.210.000
Trước thuế: 31.210.000

PENTAX DMT 560

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 560 5,5HP 4KWPentax DMT 560 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

31.900.000
Trước thuế: 31.900.000

PENTAX DMT 400-4

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 400-4 4HP 3KWPentax DMT 400-4 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

33.300.000
Trước thuế: 33.300.000

PENTAX DMT 750-4

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 750-4 7,5HP 5,5KWPentax DMT 750-4 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pe..

48.890.000
Trước thuế: 48.890.000

PENTAX DMT 1000

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 1000 10HP 7,5KWPentax DMT 1000 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Penta..

51.690.000
Trước thuế: 51.690.000

PENTAX DCT 160

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 160 1,5HP 1,1KWPentax DCT 160 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

19.400.000
Trước thuế: 19.400.000

PENTAX DCT 210

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 210 2HP 1,5KWPentax DCT 210 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

20.400.000
Trước thuế: 20.400.000