MÁY BƠM NƯỚC THẢI PENTAX THÂN GANG


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DMT 160

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 160 1,5HP 1,1KW Pentax DMT 160 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

21.150.000
Trước thuế: 21.150.000

PENTAX DMT 210

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 210 2HP 1,5KW Pentax DMT 210 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

21.700.000
Trước thuế: 21.700.000

PENTAX DMT 310

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 310 3HP 2,2KW Pentax DMT 310 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

22.500.000
Trước thuế: 22.500.000

PENTAX DMT 410

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 410 4HP 3KW Pentax DMT 410 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax Ita..

31.600.000
Trước thuế: 31.600.000

PENTAX DMT 560

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 560 5,5HP 4KW Pentax DMT 560 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

32.500.000
Trước thuế: 32.500.000

PENTAX DMT 400-4

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 400-4 4HP 3KW Pentax DMT 400-4 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

34.500.000
Trước thuế: 34.500.000

PENTAX DMT 750-4

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 750-4 7,5HP 5,5KW Pentax DMT 750-4 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pe..

49.500.000
Trước thuế: 49.500.000

PENTAX DMT 1000

Máy Bơm Nước Thải Pentax DMT 1000 10HP 7,5KW Pentax DMT 1000 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Penta..

52.000.000
Trước thuế: 52.000.000

PENTAX DCT 160

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 160 1,5HP 1,1KW Pentax DCT 160 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

20.370.000
Trước thuế: 20.370.000

PENTAX DCT 210

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 210 2HP 1,5KW Pentax DCT 210 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

20.900.000
Trước thuế: 20.900.000

PENTAX DCT 310

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 310 3HP 2,2KW Pentax DCT 310 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

21.900.000
Trước thuế: 21.900.000

PENTAX DCT 410

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 410 4HP 3KW Pentax DCT 410 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax Ita..

34.000.000
Trước thuế: 34.000.000

PENTAX DCT 560

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 560 5,5HP 4KW Pentax DCT 560 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax I..

35.000.000
Trước thuế: 35.000.000

PENTAX DCT 750

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 750 7,5HP 5,5W Pentax DCT 750 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax ..

47.500.000
Trước thuế: 47.500.000

PENTAX DCT 1000

Máy Bơm Nước Thải Pentax DCT 1000 10HP 7,5W Pentax DCT 1000 thuộc dòng Máy Bơm Nước Thải của Pentax..

53.000.000
Trước thuế: 53.000.000