MÁY BƠM NƯỚC THẢI PENTAX THÂN INOX


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DX 80/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DX 80/2 G Thân Inox 1050W Pentax DX 80/2 G là model nhỏ nhất trong dòng ..

8.200.000
Trước thuế: 8.200.000

PENTAX DXT 80/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DXT 80/2 Thân Inox 1050W Pentax DXT 80/2 là model nhỏ nhất trong dòng Má..

8.600.000
Trước thuế: 8.600.000

PENTAX DX 100/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DX 100/2 G Thân Inox 1350W Pentax DX 100/2 G là model nhỏ nhất trong dòn..

8.590.000
Trước thuế: 8.590.000

PENTAX DXT 100/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DXT 100/2 Thân Inox 1350W Pentax DXT 100/2 là model nhỏ nhất trong dòng ..

8.770.000
Trước thuế: 8.770.000

PENTAX DB 100G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DB 100G 1350W Pentax DB 100G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải c..

9.200.000
Trước thuế: 9.200.000

PENTAX DBT 100

Máy Bơm Nước Thải Pentax DBT 100 1350W 3pha Pentax DBT 100 là một model trong dòng Máy Bơm Nước T..

9.600.000
Trước thuế: 9.600.000

PENTAX DB 150G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DB 150G 1700W Pentax DB 150G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải c..

9.500.000
Trước thuế: 9.500.000

PENTAX DBT 150

Máy Bơm Nước Thải Pentax DBT 150 1700W 3pha Pentax DBT 150 là một model trong dòng Máy Bơm Nước T..

9.750.000
Trước thuế: 9.750.000

PENTAX DG 80/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DG 80/2G 1050W Pentax DG 80/2G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải..

7.630.000
Trước thuế: 7.630.000

PENTAX DGT 80/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DGT 80/2 1050W Pentax DGT 80/2 là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải..

7.880.000
Trước thuế: 7.880.000