MÁY BƠM NƯỚC THẢI PENTAX THÂN INOX


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX DX 80/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DX 80/2 G Thân Inox 1050W Pentax DX 80/2 G là model nhỏ nhất trong dòng ..

7.900.000
Trước thuế: 7.900.000

PENTAX DXT 80/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DXT 80/2 Thân Inox 1050W Pentax DXT 80/2 là model nhỏ nhất trong dòng Má..

8.200.000
Trước thuế: 8.200.000

PENTAX DX 100/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DX 100/2 G Thân Inox 1350W Pentax DX 100/2 G là model nhỏ nhất trong dòn..

8.200.000
Trước thuế: 8.200.000

PENTAX DXT 100/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DXT 100/2 Thân Inox 1350W Pentax DXT 100/2 là model nhỏ nhất trong dòng ..

8.350.000
Trước thuế: 8.350.000

PENTAX DB 100G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DB 100G 1350W Pentax DB 100G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải c..

8.800.000
Trước thuế: 8.800.000

PENTAX DBT 100

Máy Bơm Nước Thải Pentax DBT 100 1350W 3pha Pentax DBT 100 là một model trong dòng Máy Bơm Nước T..

9.150.000
Trước thuế: 9.150.000

PENTAX DB 150G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DB 150G 1700W Pentax DB 150G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải c..

9.100.000
Trước thuế: 9.100.000

PENTAX DBT 150

Máy Bơm Nước Thải Pentax DBT 150 1700W 3pha Pentax DBT 150 là một model trong dòng Máy Bơm Nước T..

9.250.000
Trước thuế: 9.250.000

PENTAX DG 80/2 G

Máy Bơm Nước Thải Pentax DG 80/2G 1050W Pentax DG 80/2G là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải..

7.270.000
Trước thuế: 7.270.000

PENTAX DGT 80/2

Máy Bơm Nước Thải Pentax DGT 80/2 1050W Pentax DGT 80/2 là một model trong dòng Máy Bơm Nước Thải..

7.500.000
Trước thuế: 7.500.000