Menu
Your Cart

Cánh Đồng

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH ĐỒNG


Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 4/7,5 10HP 7,5KW Pentax MSHA 4/7,5 thuộc dòng Máy Bơm..
86.640.000
Trước thuế:86.640.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 5/9,2 12,5HP 9,2KW Pentax MSHA 5/9,2 thuộc dòng Máy B..
115.910.000
Trước thuế:115.910.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 6/11 15HP 11KW Pentax MSHA 6/11 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
118.570.000
Trước thuế:118.570.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 8/15 20HP 15KW Pentax MSHA 8/15 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
141.570.000
Trước thuế:141.570.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 3/11 15HP 11KW Pentax MSHB 3/11 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
101.740.000
Trước thuế:101.740.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 4/15 20HP 15KW Pentax MSHB 4/15 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
119.980.000
Trước thuế:119.980.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 5/18,5 25HP 18,5KW Pentax MSHB 5/18,5 thuộc dòng Máy ..
133.620.000
Trước thuế:133.620.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 6/22 30HP 22KW Pentax MSHB 6/22 thuộc dòng Máy Bơm Ly..
152.080.000
Trước thuế:152.080.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 2R1/11 15HP 11KW Pentax MSHC 2R1/11 thuộc dòng Máy Bơ..
99.460.000
Trước thuế:99.460.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 3R/15 20HP 15KW Pentax MSHC 3R/15 thuộc dòng Máy Bơm ..
125.930.000
Trước thuế:125.930.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 3/18,5 25HP 18,5KW Pentax MSHC 3/18,5 thuộc dòng Máy ..
133.340.000
Trước thuế:133.340.000
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 4R1/22 30HP 22KW Pentax MSHC 4R1/22 thuộc dòng Máy Bơ..
155.570.000
Trước thuế:155.570.000
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 17 (2 Trang)