MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH ĐỒNG


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX MSHA 4/7,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 4/7,5 10HP 7,5KW Pentax MSHA 4/7,5 thuộc dòng Máy Bơm..

66.500.000
Trước thuế: 66.500.000

PENTAX MSHA 5/9,2

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 5/9,2 12,5HP 9,2KW Pentax MSHA 5/9,2 thuộc dòng Máy B..

70.900.000
Trước thuế: 70.900.000

PENTAX MSHA 6/11

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 6/11 15HP 11KW Pentax MSHA 6/11 thuộc dòng Máy Bơm Ly..

75.300.000
Trước thuế: 75.300.000

PENTAX MSHA 8/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHA 8/15 20HP 15KW Pentax MSHA 8/15 thuộc dòng Máy Bơm Ly..

105.000.000
Trước thuế: 105.000.000

PENTAX MSHB 3/11

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 3/11 15HP 11KW Pentax MSHB 3/11 thuộc dòng Máy Bơm Ly..

70.000.000
Trước thuế: 70.000.000

PENTAX MSHB 4/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 4/15 20HP 15KW Pentax MSHB 4/15 thuộc dòng Máy Bơm Ly..

91.500.000
Trước thuế: 91.500.000

PENTAX MSHB 5/18,5

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 5/18,5 25HP 18,5KW Pentax MSHB 5/18,5 thuộc dòng Máy ..

103.500.000
Trước thuế: 103.500.000

PENTAX MSHB 6/22

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHB 6/22 30HP 22KW Pentax MSHB 6/22 thuộc dòng Máy Bơm Ly..

112.000.000
Trước thuế: 112.000.000

PENTAX MSHC 2R1/11

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 2R1/11 15HP 11KW Pentax MSHC 2R1/11 thuộc dòng Máy Bơ..

65.500.000
Trước thuế: 65.500.000

PENTAX MSHC 3R/15

Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 3R/15 20HP 15KW Pentax MSHC 3R/15 thuộc dòng Máy Bơm ..

95.800.000
Trước thuế: 95.800.000