MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX U7SV-300/6T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-300/6T 3HP 2,2KW Pentax U7SV-300/6T Máy Bơm Trục Đứng Cán..

21.500.000
Trước thuế: 21.500.000

PENTAX U7SV-400/8T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-400/8T 4HP 3KW Pentax U7SV-400/8T Máy Bơm Trục Đứng Cánh ..

28.340.000
Trước thuế: 28.340.000

PENTAX U7SV-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SV-550/10T 5,5HP 4KW Pentax U7SV-550/10T Máy Bơm Trục Đứng C..

32.750.000
Trước thuế: 32.750.000

PENTAX U3SLG-350/14T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U3SLG-350/14T 3,5HP 2,6KW Pentax U3SLG-350/14T Máy Bơm Trục Đứ..

41.230.000
Trước thuế: 41.230.000

PENTAX U3SLG-400/18T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U3SLG-400/18T 4HP 3KW Pentax U3SLG-400/18T Máy Bơm Trục Đứng C..

48.680.000
Trước thuế: 48.680.000

PENTAX U5SLG 400/14T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-400/14T 4HP 3KW Pentax U5SLG-400/14T Máy Bơm Trục Đứng C..

42.120.000
Trước thuế: 42.120.000

PENTAX U5SLG-450/16T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-450/16T 4,5HP 3,3KW Pentax U5SLG-450/16T Máy Bơm Trục Đứ..

43.880.000
Trước thuế: 43.880.000

PENTAX U5SLG-550/18T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-550/18T 5,5HP 4KW Pentax U5SLG-550/18T Máy Bơm Trục Đứng..

45.640.000
Trước thuế: 45.640.000

PENTAX U5SLG-600/20T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U5SLG-600/20T 6HP 4,4KW Pentax U5SLG-600/20T Máy Bơm Trục Đứng..

51.800.000
Trước thuế: 51.800.000

PENTAX U7SLG-750/12T

Máy Bơm Trục Đứng Cánh Inox Pentax U7SLG-750/12T 7,5HP 5,5KW Pentax U7SLG-750/12T Máy Bơm Trục Đứ..

49.390.000
Trước thuế: 49.390.000