MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH NHỰA


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX U5V-200/7T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U5V-200/7T 2HP 1,5KW Pentax U5V-200/7T Máy Bơm Trục Đứng Cá..

12.620.000
Trước thuế: 12.620.000

PENTAX U5V-300/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U5V-300/10T 3HP 2,2KW Pentax U5V-300/10T Máy Bơm Trục Đứng ..

14.670.000
Trước thuế: 14.670.000

PENTAX U7V-350/7T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-350/7T 3,5HP 2,6KW Pentax U7V-350/7T Máy Bơm Trục Đứng ..

15.000.000
Trước thuế: 15.000.000

PENTAX U7V-300/6T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-300/6T 3HP 2,2KW Pentax U7V-300/6T Máy Bơm Trục Đứng Cá..

13.500.000
Trước thuế: 13.500.000

PENTAX U7V-400/8T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-400/8T 4HP 3KW Pentax U7V-400/8T Máy Bơm Trục Đứng Cánh..

17.310.000
Trước thuế: 17.310.000

PENTAX U7V-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U7V-550/10T 5,5HP 4KW Pentax U7V-550/10T Máy Bơm Trục Đứng ..

22.710.000
Trước thuế: 22.710.000

PENTAX U9V-550/10T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U9V-550/10T 5,5HP 4KW Pentax U9V-550/10T Máy Bơm Trục Đứng ..

23.000.000
Trước thuế: 23.000.000

PENTAX U18V-750/8T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U18V-750/8T 7,5HP 5,5KW Pentax U18V-750/8T Máy Bơm Trục Đứn..

27.500.000
Trước thuế: 27.500.000

PENTAX U18V-900/9T

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh Pentax U18V-900/9T 9HP 6,6KW Pentax U18V-900/9T Máy Bơm Trục Đứng ..

29.500.000
Trước thuế: 29.500.000

PENTAX U18LG-1000/11T

Máy Bơm Trục Đứng Pentax U18LG-1000/11T 10HP 7,5KW Pentax U18LG-1000/11T Máy Bơm Trục Đứng của Pe..

39.500.000
Trước thuế: 39.500.000